Karakalem Portre Fiyatları

Giderek yaygınlaşan ve bir akıma dönüşen karakalem çalışmaları en çok da portre çizimleri ile gündeme gelir. Halbuki karakalem çalışmalarına manzara ve iç mekan tasarımları gibi çizimler de eklenebilir. Çok eski bir çalışmayı ifade eden karakalem bir sanat dalı haline gelmeden önce görsel sanat çalışmasına başlamadan önce yapılan bir ön hazırlıktı. Daha sonraları sanat akımı haline dönüşmeye başlayan karakalem ile önde gelen sanatçıların portre çalışmalarına yer vermeleri, karakalem ve portre arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesini sağlamıştır.

Günümüzde de karakalem çalışmalarında portrenin yeri ve önemi ayrıdır. Hem sanatsal açıdan değer ifade eden karakalem çizimleri, hem de ticari açıdan bir kıymet taşır. Sanatsal açıdan bir portreye değer biçmek bizimle ilgili değildir. Ancak en azından sevdiklerimiz veya kendimiz için yaptırmak istediğimiz portrenin değerinin makul bir fiyata sahip olmasını talep edebiliriz. Bu bakımdan birbirinden farklı karakalem sanatçıları tarafından değişik fiyatlar öne sürülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. İyi ve güzel bir karakalem çalışmasına sahip olmak için çok yüksek fiyat ödemenizi asla gerek yoktur. Çok cüzi fiyatlar üzerinden çalışan kişilere de dikkat etmenizde fayda vardır.

Kalite mi, fiyat mı?

Bir sanatsal çalışmada değer ifade eden şey, kalitedir. Karakalem, tek bir rengin farklı tonlarından yararlanılarak yapılan çalışmadır. Bu çalışmayı estetik hale getiren ise, boyutlandırmadaki ustalıktır. Doğru gölge ve ışık değerlerini hesap etmek ve aynı zamanda da sureti çok iyi bir şekilde tuvale çizmek, sanıldığı kadar kolay bir iş değildir ancak deneyim ve tecrübeye sahip bir sanatçı tarafından kısa süre içerisinde bir portre çalışmasının yapılabilmesi mümkündür. Usta bir sanatçıya ödenecek paranın karşılığı alınabilir. Yeteri kadar deneyimi olmayan bir karakalem çizerine ödenecek paranın karşılığını almak zordur. Dolayısıyla, kaliteli bir çalışmaya sahip olabilmek için fiyat bazlı düşünmekten kaçınmak gerekir.

Karakalem portre fiyatları piyasanın ne çok üzerinde ne de çok altında olmalıdır. Makul fiyatlar üzerinden herkesin ulaşabileceği bir seviyede tutulmasının önemi büyüktür. Böylece herkesin sevdikleri için karakalem çalışması yaptırabilmesi mümkünleşir.