Karakalem İstanbul Portre

Karakalem Çizimleri, kaynağını doğadan alması füzen kalemin ( füzen: kömür ) doğal olanı Söğüt ve Asma Ağacı dallarının yakılması sonrası kömür tozlarının fabrikada preslenmesiyle hala popülaritesini koruyan resim tekniklerinden biri haline gelmiştir.

Karakalem Çizimleri ile her ne kadar soyut çalışmalar yapılabilse de, kendisi Realizm olgusuyla iç içe bir tekniktir. Karakalem Portre Çizimi ise Karakalem çizimlerinde en sık başvurulan ve günümüz sanatçılarının herhangi birine hediye maksadıyla çalışmalarına konu olan ve sipariş aldıkları bir konu haline gelmiştir.

Hiç kuşkusuz Karakalem Portre Çizimi Siparişleri konusunda fotoğraf veya şahıs/resim arası benzerlik bir kopya ölçütünde esastır.

Günümüzde Karakalem Portre Çizimi Siparişleri işe yıllarını vermiş eğitimli ve tecrübeli ressamlar tarafından alınabildiği gibi başkalarınca da alınmaktadır. Toplumumuzda bu durum, hastalandığımızda herhangi bir ilgili hekime başvurmadan yakınımızda ki bir eczaneye giderek kullanmamız gereken ilacı kendimiz seçip kendi kendimizi tedavi yoluna gitmemiz olayından hemen hemen farksızdır. Ülkemizde herkes nasıl kendinin doktoruysa, Karakalem Portre Çizimi Siparişi alan bazı kurum ve kişiler içinde ne yazık ki aynı durum geçerliliğini sürdürmektedir. Bu durumda portre-kişi arası benzerlik kaygısının minimalize edilmesi amaçlanıyorsa, Karakalem portre çizimi siparişleri bu mesleği kendine hobi edinmiş ve alaylı yollardan kendini geliştirerek ek bir iş ve sermaye kazanımı sağlama amaçlı kişi ve kurumların eline bırakılması durumunda fotoğraf- resim arası fark göl ve deniz arasındaki fark gibi benzerlik oranını azaltarak Gerçekçilik Algısına aykırı olacaktır. Doğada bulunan göl ve deniz arasında ortak tek payda bir su birikintisinden öte değildir. Karakalem portre çizimi siparişi vermiş olduğunuz fotoğraf-resim arası tek ortak nokta kuşkusuz karakalemle çizilmiş olmaları olacaktır.

Bu tarz durumlarla karşılaşmamak ve hayal kırıklığına uğramamak, bir de üzerine paramızın boşa gitmemesi açısından Karakalem Portre Sipariş sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekir, konuşalım:

-Öncelikle Karakalem Portre çizimi sipariş vereceğiniz ressam ya da kurum bu dalın eğitimini alarak, Resim Sanatına vermiş olduğu yıllara paralel çokça çalışmayla tecrübeli, dinamik bir yapıda olmalı. Sahne tozu yutarak yetişmiş bir tiyatro ustası ya da nasıl ünlü bir gitaristin tellere dokunan parmakları nasır bağlamışsa, bir ressamın da o yaşlandıkça gençleşen dinamik eserlerinin olduğunun bilincinde olmak gerekir.

Diğer  yandan Karakalem Portre çizimi siparişi vereceğiniz kurum ya da ilgili ressamın Karakalem Sanatı harici teknik ve türlerde resim çalışmalarının bulunup bulunmadığına bakmak gerekir. (www.muratkarabuyuk.com , www.istanbulkarakalem.com , www.karakalemistanbul.com , www.ankarakarakalem.com , www.karakalemankara.com , www.kadikoytattoo.com)

Bu sanat dalının eğitimini almış yeterli teknik bilgi ve tecrübeyle donanımlı ( Bakınız günümüz Türk ressamlarından R. Murat Karabüyük, R. Aydın Ayan gibi ) kişileri, alaylı bir şekilde kendini geliştirmekte olan ya da bu işi kendine hobi edinmiş yer ve şahıslardan ayırt etmeniz bakımından farkındalık yaratacaktır.

-Türk Sanat Dünyasına bir katkısı olup olmadığı

Türkiye’ ye ‘İnsan Boyama Tekniği’ni ilk getiren sanatçı eğitmen Ressam Murat Karabüyük’ tür.

-Portre çizimlerinde fotoğraf/kişi-resim arası benzerlik oranında kaygının minimuma düşürülmesi açısından Karakalem Portre Siparişi vererek çalışmak istediğimiz ressamın tarzı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamız

ÖR: Ressam Murat Karabüyük Gerçekçi tarzda çalışmalarını sürdürmektedir.