Karakalem İstanbul Portre

Karakalem Sanatı, füzen (kömür), grafit, kurşun gibi çizim araç gereçleriyle yapılan resim tekniklerinden biridir. Karakalem Çizimleri kullanmış olduğu metaryelleri pek çoğu doğada var olan geniş malzeme yelpazesi dolayısıyla en eski Resim Sanatı dallarından biridir.

Resme yeni başlayan adaylarda olduğu gibi görsel sanatlarda da eğitim sürecinde bir esere başlamak, Karakalem Çizimleri ve öncesinde defalarca çizilmiş karakalem tasarım çalışmalarıyla mümkündür.

Karakalem Çizimlerinde diğer resim tekniklerinde olduğu gibi ( yağlı boya resimler, pastel çalışmalar, karışık teknikle çizilmiş resimler, sulu boya resimler, karışık teknik ile çizilmiş resimler, karikatür resimler ) fırça, spatula, tuval, boya, tiner türlerinde birbirinden farklı renk ve malzemelere ihtiyaç duyulmaksızın aynı rengin farklı tonlarıyla (valör) resme boyut kazandırıldığı gibi bir tek kalemle dahi Karakalem Çizimleri yapılması mümkün olabilmektedir.

Tarihten bugüne Karakalem Çizimleri ile her ne kadar iç mekan resimleri, manzara konulu resimler, natürmort resimler ( meyve, çiçek, sebze gibi cansız varlıklardan temel alan konusu nesne içerikli resimler ) ve soyut alışmalar yapılabilse de bu teknik, soyut sanata karşı olarak dış gerçeğin ön planda betimlendiği resim ve heykel sanatlarında kaynağını insan, hayvan ve yine doğadan edinmiş yalnızca gerçek kişi ve nesnelere gönderme yapan figüratif resimleri  ‘Realistik’ bir fikir akımıyla kağıt üzerinde daha iyi ifade eder.

Geçmişten bugüne gelmiş geçmiş tüm ressamların hayatlarının bir döneminde mutlaka Karakalem Çizimleri yaptıklarını görürüz. Soyut çalışan bir ressam dahi yaşamının geniş bir yelpazesinde Karakalem Çizimlerine ağırlık verip zaman ayırmıştır.

 

Ünlü ressam Murat Karabüyük’ ün de öğrencilerine dediği gibi: ‘ Karakalem Sanatı ilk basamaktır, sizi zorlayacaktır. İlk aşama her zaman zor ve kendini yor. Sonra bana sor. ’ Sanatçı burada Karakalem Sanatının öğretilmekten ziyade yoğun bir çaba ve vakit gerektirdiğine vurgu yapmaktadır. Elbette ki burada başarı ve tecrübe; bir sanatçının veya eğitmenin gözünden, kaldı ki resim sanatı evrenseldir herkesin gözünden yapılmış bulunan Karakalem Portrenin nesne/ kişi/ fotoğraf arasındaki maksimum benzerlik ölçütüyle anlaşıla gelmektedir.

Ressamların bilgi, eğitim ve tecrübeleri dolayısıyla her ne kadar özgün tarzları olsa da Karakalem Çizimlerinde en belirgin üsluplar sırasıyla; Tarama, Karalama, Tonlama ve Gölgelendirme aşamalarının her ressam ve çizimlerinde ortak paydada buluşması ve hepsinde bulunuyor olmasıdır. Tüm bunların neticesinde çeşitli sanat görüşlerine rağmen Karakalem Realizm ( Gerçekçilik ) olgusunun en kalıcı tekniği olarak karşımıza çıkar.

Karakalem Çizimleri yapım aşamalarının hangileri olduğuna kısaca değindiğimiz gibi, bu resim tekniği kullanılarak Figüratif tarzda somut içerikli resimlerin ( Karakalem Portre, nü resimler gibi ), Natürmort tarzı soyut ağırlıklı olan çalışmalara kıyasla daha çok tercih konusu olduğu ‘Gerçekçilik’ temeline dayalı yıllanmış bir resim tekniği olduğunu söyleyebiliriz.

Yirmi sekiz yılı aşkın bir süredir farklı teknik ve türlerde ( yağlı boya resimler, karakalem çizimleri, pastel resimler, karışık teknikle çizilmiş resimler, sulu boya resimler, karikatür resimler gibi ) birçok esere imza atmış ressam eğitmen Murat Karabüyük çalışmalarında Realistik Akımı benimseyen günümüz Türk resim sanatçılarımızdandır